Appartementencomplex

Wilgenstruweel Den Bosch

Admiraliteitslaan 602 - 742

Disclaimer

De website van appartementencomplex Wilgenstruweel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Bewonersverening Wilgenstruweeel noch de webmaster noch elke andere participerenden partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Het bezoeken van deze website gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Bewonersvereniging Wilgenstruweel heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Bewonersvereniging Wilgenstruweel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Bewonersvereniging Wilgenstruweel noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie.

Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van de Bewonersvereniging Wilgenstruweel. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Eventuele prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen.
www.wilgenstruweeldenbosch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van volledig of gedeeltelijk hacken van haar website en de schade die dit aan u of een derde zou kunnen berokkenen.

Inlogformulier

Laatste wijziging

  • Laatste wijziging: zaterdag 05 januari 2019, 14:51:26.